Agent z biura turystycznego

Do jego obowiązków będzie także należała promocja usług turystycznych, a także przygotowanie umów i kontraktów. Oprócz tego zadaniem agenta będzie także współpracował z pilotami, przewodnikami oraz przedstawicielami, którzy nadzorują imprezy. Każdy agent turystyczny musi również zbierać informacji o dostępności, wszelkich kosztach, a także typach transportu oraz zakwaterowania gości. Agent turystyczny będzie miał ciągły kontakt z ludźmi. Musi zatem umieć z nimi rozmawiać, mieć szerokie zainteresowania, a także uzdolnienia i wiedzę na temat rynku turystycznego. Będzie także miał ciągły kontakt z pieniędzmi. Musi umieć prowadzić kalkulację oraz dokumentację. Równie ważnym elementem pracy agenta turystycznego będzie także praca z komputerem. Będzie on pracował z edytorami tekstu oraz programami kalkulacyjnymi. Jeśli pracownik biura podróży zna programy rachunkowe oraz księgowe to na pewno będzie miał ułatwione zadanie. Umiejętność nawiązywania kontaktów oraz prowadzenia negocjacji to także pożądane cechy. Jeśli chodzi o wykształcenie agentów turystycznych to muszą oni mieć wykształcenie średnie lub wyższe. Warto wybrać szkołę o takim profilu. Do wykonywania zawodu agenta turystycznego przygotowują szkoły policealne oraz uczelnie wyższe. Można sobie także zrobić jakiś kurs, np. pilota wycieczek, przewodnika turystycznego, kasjera walutowego. Oczywiście najważniejszą umiejętnością będzie znajomość języków obcych. Im większa ich ilość tym lepiej. Podstawą jest język angielski.