Bośnia – miejsce pielgrzymek

Bośnia i Hercegowina od dziesięcioleci kojarzona jest przede wszystkim z różnorodnością kulturową historia teg kraju silnie wskazuje na to zróżnicowanie. Powodem tego jest przede wszystkim wielowiekowa okupacja tych regionów przez Imperium Osmańskie. Pamiętajmy, że Bosnia jest w większości krajem muzułmańskim to właśnie jest największa pozostałosć po przebywających tu Turkach. Warto ejdnak wspomnieć, ze Bośnia to nie tylko Islam i wspaniałe meczety, z których dochodzą nas śpiewy wzywające na modlitwę kilka razy dziennie. Bośnia to również miejsce stylukultur znajdziemy tu wiarę katolicką oraz prawosławną. O ile ejdnak wiara prawosławna skupia się głównie przy Banja Luce, czyli stolicy nieformalnej republiki serbskiej, o tyle chrześcijanie mają tu swoje miejsce kultur. Mowa tu oczywiście o Mendjugorje, które znajduje się w niedalekiej odległości od granicy chorwackiej. Wiele osób, przebywających na wczasach w Chorwacji decyduje się na dodatkowe odwiedzenie tego miejsca kultu. Co jednak ciekawe, kościół nie zaaprobował tego miejsca jako miejsca cudu a sam ksiądz, który stanowi tu prawo, jest również bardzo kontrowersyjną osobą. Medjugorje rokrocznie dowiedzają dziesiatki tysięcy pielgrzymów liczą oni na możliwosc błogosławieństwa oraz objawienia. To również miejsce gdzie zakupić można pamiątki.