Kim jest pilot wycieczek?

Warto wiedzieć, że pilot wycieczek to osoba, która w imieniu jakiegoś biura podróży lub innego organizatora wycieczek będzie sprawowała opiekę nad grupą uczestników tej wycieczki. Będzie ona także dbała o właściwy przebieg wycieczki. Oprócz tego dba on o bezpieczeństwo wszystkich osób. Będzie także czuwał nad tym, aby wszyscy zostali odpowiednio zakwaterowani, a także otrzymali wyżywienie. Bardzo często zawód pilota wycieczek mylony jest z zawodem przewodnika turystycznego. Jednak są to zupełnie dwie inne osoby. Pilot będzie pilnował całokształtu wycieczki, a nie będzie oprowadzał turystów po atrakcjach turystycznych cz też jakiś szlakach turystycznych. Pilot jest zobowiązany do opieki nad uczestnikami, a także w nieprzewidzianych sytuacjach do udzielenia im pomocy. Oprócz tego wszystkiego będzie on również udzielał uczestnikom imprezy informacji o przepisach które obowiązują turystów. Musi mieć także podstawową wiedzę na temat miejsca, do którego jedzie. Będzie czuwał nad sposobem wykonywania usług, które świadczone będą na rzecz uczestników oraz przyjmował od nich ewentualne reklamacje. Pilot to reprezentant organizatora turystyki, który będzie dbał o jego dobre imię i nie narażał go na żadne straty. Jeśli jest to możliwe to będzie na miejscu załatwiał i rozpatrywał wszelkie reklamacje. Jeśli natomiast jest to niemożliwe to pilot jest zobowiązany do tego, aby przekazać reklamację dalej, do organizatora wycieczki.