organizatora turystyki formalności

Zanim przedsiębiorca złoży wniosek będzie musiał także dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Będzie także wymagany numer identyfikacyjny NIP oraz nadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Wszystkich tych formalności trzeba dopełnić. Warto bowiem wiedzieć, że jeśli ktoś będzie wykonywał działalność gospodarczą w charakterze organizatora turystyki bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności, zezwolenia będzie podlegał karze grzywny. Warto także pamiętać o wszelakich zmianach. Każdy przedsiębiorca musi zgłosić na przykład zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie najwyżej czternastu dni od zmiany. Mówi o tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Jak to zrobić? Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany. Do tego wniosku należy również dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków, które wymagane są do wykonywania działalności gospodarczej organizatora oraz pośrednika turystycznego. Niezbędne będzie także dostarczenie dowodu wniesienia opłaty za dokonanie rozszerzania działalności. Przedsiębiorca będzie mógł również w każdej chwili zawiesić swoją działalność. O zawieszeniu, a także późniejszym wznowieniu także musi zawiadomić marszałka.