Piękne miejsce w Grecji

Piękne miejsce w Grecji

Jednym z najbardziej zadziwiających miejsc na obszarze Grecji są Meteory. „Meteora” znaczy w języku greckim „zawieszony w powietrzu”. Meteory to wysokie, zbudowane z piaskowca skały. Wznoszą się one nad równiną Tesalską. Na ich obszarze, począwszy od X wieku, wznoszone były prawosławne klasztory. Istniało ich 24, do naszych czasów przetrwało jedynie 13. Dla turystów udostępnionych jest jedynie 6. Monastery zostały założone na skałach, których wysokość sięga 540 m n. pm. m. Na szczyty skał prowadzą wykute w skałach ścieżki. Ścieżki te wykuto całkiem niedawno, wcześniej mnisi dostawali się na nie w umocowanych na linie, wciąganych za pomocą ręcznego kołowrota, koszach. Pierwszy pustelnik, o imieniu Barnaba, zamieszkał podobno na jednym ze szczytów już w X wieku. Do XIV wieku niedostępne skały stanowiły jedynie skupisko pustelni. Pierwszy klasztor zbudowany został w 1336 roku. Był to klasztor Megalo Meteor. Z udostępnionych dla turystów 6 klasztorów 4 są męskie, 2 żeńskie. W godzinach od 13.00 do 15.00 klasztory są zamknięte. Turyści, którzy pragną zwiedzić to miejsce muszą być stosownie ubrani. Mężczyźni koniecznie muszą mieć założone długie spodnie, a kobiety spódnice o długości zakrywającej kolana oraz zasłonięte ramiona. Spośród udostępnionych do zwiedzania klasztorów warto zwrócić uwagę na klasztor świętego Stefana. Klasztorny refektarz jest obecnie zamieniony w muzeum. Zgromadzono w nim między innymi szaty liturgiczne.