Technik turystyki

W Polsce potrzeba techników obsługi turystycznej, pośredników turystycznych oraz agentów sprzedaży usług turystycznych. Rośnie także zapotrzebowanie na pilotów wycieczek oraz przewodników. Jeśli chodzi o pilota wycieczek to nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Może nim zostać każdy. Jeszcze do niedawna osoby, które chciały pracować w tym zawodzie musiały okazać zaświadczenie o stanie zdrowia, odbyć odpowiednie szkolenie oraz zdać egzamin. Teraz kurs muszą ukończyć tylko i wyłącznie przewodnicy górscy. To ze względów bezpieczeństwa. Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez marszałka województwa. Osoby, które chcą być pilotami muszą natomiast spełnić kilka warunków. Muszą być osobami pełnoletnimi, muszą mieć wykształcenie średnie oraz nie mogły być karane. Jeśli chodzi o rezydentów to mają oni stały kontakt z ludźmi. Oczywiście jest to przez to bardzo odpowiedzialna praca. Rezydent będzie łącznikiem pomiędzy biurem podróży u którego turysta wykupił wycieczkę a pomiędzy gośćmi. Oczywiście już na miejscu wycieczki. Zazwyczaj rezydenci stacjonują w hotelach, w których mieszkają goście. Jeśli mają oni jakiś problem to mogą się do niego zwrócić. Bardzo często od rezydencji będzie zależała reputacja biura podróży. Musi więc on być odpowiedzialny, umieć rozmawiać z ludźmi oraz umieć rozwiązywać problemy. Musi także znać języki obce. W innym przypadku nie będzie umiał dogadać się z obsługą hotelu. Taki rezydent nikomu na nic się nie przyda. Musi także sprawować pieczę nad organizowanymi atrakcjami, wycieczkami. Sprawdzać czy plan wyjazdu jest realizowany.