Wpis do rejestru organizatorów turystyki

Oczywiście każde biuro podróży powinno posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. To nie tylko wymóg prawny, ale także zabezpieczenie dla podróżujących. Wpis można uzyskać u marszałka województwa. Bierze on poniekąd odpowiedzialność za osoby podróżujące. Jeśli wpisze do rejestru jakieś biuro to w razie gdyby biuro splajtowało, a poza granicami kraju przebywaliby klienci tego biura to jest on zobowiązany do tego, aby sprowadzić ich z powrotem do kraju. Dlatego o wpis wcale nie jest tak łatwo. Trzeba dopełnić naprawdę wielu formalności. Z wnioskiem o wpis należy zwrócić się do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Jeśli jest to biuro zagraniczne to wówczas właściwy będzie marszałek ze względu na siedzibę oddziału. Do nich trzeba zgłosić się z wnioskiem. Jednak wniosek to nie wszystko. Do niego należy dołączyć jeszcze kilka ważnych dokumentów. Pierwszym z nich będzie oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Może to być także na przykład oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy. To ostatnie będzie dotyczyło przedsiębiorców, którzy zamierzają wykonywać usługi turystyczne wyłącznie na terenie Polski. Po drugie marszałek będzie wymagał także oświadczenia o spełnianiu warunków, które są wymagane do wykonywania działalności w charakterze organizatora oraz pośrednika turystycznego. Trzecim warunkiem jaki trzeba spełnić aby móc złożyć wniosek o wpis będzie dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia. W tym przypadku będzie to koszt 514 złotych.