Turytyczny biznes

Bez względu na to, co wybierzemy to będziemy musieli uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności oraz postarać się o wpis do rejestrów organizatorów i pośredników turystycznych. Wpisu takiego dokonuje marszałek województwa. Agencja turystyczna będzie pośredniczyła w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Nie jest tutaj wymagane posiadanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki. Agencja nie będzie wymagała także wykupu ubezpieczenia. Agencja będzie zatem wykonywała zlecenia na rzecz organizatorów, które posiadają wpis do rejestru. Wszystko będzie się tutaj działo na podstawie umowy agencyjnej. Jeśli chodzi o zyski to będą nimi przede wszystkim prowizja. Można utworzyć agencję samodzielną, a także taką na zasadzie franchisingu. Przy tym ostatnim przedsiębiorca otrzyma wyposażenie biura, a także pomoc w obsłudze prawnej oraz obsłudze księgowej. Będzie także musiał podpisać umowę na wyłączność. Nie będzie mógł zatem wprowadzić do oferty swojej agencji żadnych innych wycieczek niż te które pochodzą od głównego właściciela agencji. Nie będzie miał on zatem dowolności w kreowaniu swojej firmy. Dowolność tą będzie miał natomiast agent turystycznym działający samodzielnie. Jednak będzie on musiał także zbudować swoją pozycję na rynku. Będzie to na pewno zadanie bardzo trudne. Nie będzie miał on wsparcia żadnej znanej już wszystkim marki. Jeśli zatem marzymy o własnym biznesie w branży turystycznej to musimy to bardzo dokładnie przemyśleć i wybrać to, w czym będziemy czuli się najlepiej i z czym będziemy umieli sobie poradzić.